Ben jij een energieke, enthousiaste senior-manager met hart voor de medemens? Voel jij je
aangesproken door een rol in het sociaal domein, waarmee je echt mensen verder kunt helpen?
Waarmee je rechtstreeks kunt bijdragen aan het levensgeluk van anderen? Dan zijn wij opzoek
naar jou!

De Stichting Biesieklette zoekt een directeur-bestuurder Fulltime (36 uur per week)

De organisatie
Biesieklette heeft tot doel het creëren, bevorderen en stimuleren van werkgelegenheid en
richt zich daarbij op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Biesieklette heeft twee
kerntaken: het beheer en de exploitatie van bewaakte fietsenstallingen, en het begeleiden en
coachen van de medewerkers in hun leerproces en ontwikkeling. Biesieklette werkt met een
grote groep medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Biesieklette beheert, exploiteert en onderhoudt onder andere 30 openbare fietsenstallingen,
11 schoolstallingen en buurtstallingen in Den Haag en andere regiogemeenten. Nieuwe
locaties worden samen met opdrachtgevers ontwikkeld gericht op de klantvraag.
Onze stallingsmedewerkers werken een bepaalde tijd bij Biesieklette. Zo worden ze in staat
gesteld hun talent en vaardigheden op de stallingen te ontwikkelen. Zij doen werkervaring op
en wij begeleiden onze medewerkers met als doel een baan in de reguliere arbeidsmarkt te
vinden.

Stichting Biesieklette is enig aandeelhouder van Biesieklette Holding BV met onderliggende
werkmaatschappijen. Biesieklette heeft nu nog een bestuur, dat zich op korte termijn
ontwikkelt naar een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is dan eindverantwoordelijk
en bestuurt Biesieklette onder toezicht van de Raad van Toezicht.

De functie
Als boegbeeld van de organisatie creëert de directeur-bestuurder een gedragen visie op de
ontwikkeling en positionering van de organisatie. Je vertegenwoordigt, promoot en
ontwikkelt de dienstverlening van Biesieklette aan de stakeholders. Daarbij ben je
verantwoordelijk voor het dagelijks leiden van Biesieklette met het oog op de realisatie van
de beleidsdoelstellingen. Hierin staan de continuïteit, maatschappelijke impact en groei van
de dienstverlening van de organisatie centraal.
Je bent voorzitter van het management team bestaande uit de directeur-bestuurder, de
directeur met de portefeuille relatiebeheer en marketing, de manager support en de manager
operations.

De taken
• Je signaleert relevante strategische ontwikkelingen op het terrein van mobiliteit en sociaal domein en de kansen die dat voor Biesieklette kan bieden.
• Je formuleert een gedragen visie op de ontwikkeling en positionering van de organisatie.
• Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling van de organisatie.
• Je ontwikkelt en realiseert een effectief lopende bedrijfsvoering.
• Je geeft uitvoering aan het vastgestelde HR-beleid, zoals arbeidsvoorwaardenbeleid, evaluatiecyclus, werving en selectie, training, arbeidsomstandigheden, verzuimpreventie
en verzuimbegeleiding.
• Je bent eindverantwoordelijk voor het werkklimaat, de arbeidsomstandigheden en de verzuimbegeleiding binnen de organisatie.
• Je geeft direct leiding aan de MT-leden, de medewerkers van de afdelingen werk- en trajectcoach (WTC-ers), HR, de planners, het secretariaat en coacht en creëert
randvoorwaarden voor hun inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling.
• Je bent verantwoordelijk voor het bevorderen en realiseren van betaald werk voor kandidaten met een achterstand op de reguliere arbeidsmarkt door het aanbieden van
werkervaringsplaatsen in combinatie met coaching en begeleiding van kandidaten.
• Je organiseert de medezeggenschap en voert als directeur-bestuurder overleg met de OR.
• Je organiseert een transparant en gedragen overlegstructuur met stakeholders.
• Je voert als gezien en inspirerend boegbeeld lobby taken uit richting de stakeholders.
• Je bent eindverantwoordelijk voor de externe communicatie en huisstijl van Biesieklette.
• Je fungeert vanuit de eigen functie nadrukkelijk als cultuurdrager van Biesieklette.
• Je neemt deel aan de vergaderingen met de Raad van Toezicht en bereidt deze vergaderingen voor in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Het profiel
• HBO werk- en denkniveau met relevante opleidingsachtergrond.
• Minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring.
• Kennis van mobiliteit en (regionale) arbeidsmarkt en (regionale) organisaties.
• Kennis van de sociale kaart en sociaal domein.
• Kennis van financiën, bedrijfseconomisch inzicht en een resultaatgerichte instelling.
• Visie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
• Gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen.
• Creëert teamspirit en stuurt op integrale samenwerking.
• Draagt de visie van de organisatie duidelijk en inspirerend uit.
• Je bent een verbinder.

Arbeidsvoorwaarden
• De functiewaardering is vergelijkbaar met schaal 14 van de CAO Sociaal Werk.
• Een jaarcontract met de mogelijkheid tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie over de functie? Voor inhoudelijke
vragen over de functie kun je contact opnemen met Karin de Graaf (voorzitter) via 06-
55725211 en voor vragen over de procedure met Drifa Libari (HR-Officer) via 06-82107537.
Solliciteren kan je door je motivatiebrief en CV te e-mailen naar bestuur@biesieklette.nl