Ben je een ervaren financiële professional en wil je meebouwen aan een moderne en
toekomstbestendige maatschappelijke organisatie? Dan hebben wij een hele mooie uitdaging
voor jou.

De Stichting Biesieklette zoekt per direct een energieke en enthousiaste manager
financiën en ICT (36 uur per week)

De organisatie
Biesieklette heeft tot doel het creëren, bevorderen en stimuleren van werkgelegenheid en
richt zich daarbij op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Biesieklette heeft twee
kerntaken: het beheer en de exploitatie van bewaakte fietsenstallingen, en het begeleiden en
coachen van de medewerkers in hun leerproces en ontwikkeling. Biesieklette werkt met een
grote groep medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Biesieklette beheert, exploiteert en onderhoudt onder andere 30 openbare fietsenstallingen,
11 schoolstallingen en buurtstallingen in Den Haag en andere regiogemeenten. Nieuwe
locaties worden samen met opdrachtgevers ontwikkeld gericht op de klantvraag.
Onze stallingsmedewerkers werken een bepaalde tijd bij Biesieklette. Zo worden ze in staat
gesteld hun talent en vaardigheden op de stallingen te ontwikkelen. Zij doen werkervaring op
en wij begeleiden onze medewerkers met als doel een baan in de reguliere arbeidsmarkt te
vinden.

De functie
Als manager financiën en ICT ben je verantwoordelijk voor de registratie, verslaglegging en
advisering omtrent de financiële bedrijfsvoering, administratie en verantwoording,
waaronder de periodieke management-rapportages, het financieel jaarverslag en de
budgettering. Je draagt zorg voor strategische beleidskaders op het gebied van financiën en
ICT. Je vertegenwoordigt Biesieklette in contacten met de fiscus, bankinstellingen, de externe
accountant en andere stakeholders. Ook ben je verantwoordelijk voor de instandhouding en
exploitatie van de ICT-infrastructuur en de ontwikkeling en innovatie van het ICT-beleid.

Als manager financiën en ICT geef je hands-on leiding aan de medewerkers van de afdelingen
Financiën en ICT. Je rapporteert direct aan de directeur-bestuurder en maakt deel uit van het
managementteam bestaande uit de directeur-bestuurder, de salesdirecteur en de manager
operations.

De taken
• Je geeft leiding aan de medewerkers van de afdelingen Financiën en ICT en organiseert en coördineert de uitvoering van de werkzaamheden.
• Je coördineert het opstellen van het meerjaren businessplan en geeft richting en kaders aan de opstelling van jaarbudgetten.
• Je vertaalt het meerjarenplan naar concrete plannen voor de afdelingen en rapporteert over de uitvoering.
• Je analyseert financiële rapportages, prognosticeert ontwikkelingen en adviseert over het treffen van bijsturende maatregelen.
• Je coördineert de totstandkoming en uitvoering van de jaarlijkse budgetteringsproces.
• Je coördineert en geeft inhoud aan de planning & control cyclus.
• Je stelt begrotingen en offertes op voor projecten en aanbestedingen.
• Je stuurt op een effectieve en efficiënte organisatie en procedures voor de financiële administratie en het gehele risico en internal control framework.
• Je draagt zorg voor de tijdige en juiste vervaardiging van jaarverslagen en draagt zorg voor het deponeren van de jaarrekeningstukken.
• Je signaleert relevante in- en externe ontwikkelingen en onderneemt de benodigde actie.
• Je stuurt externe ICT-leveranciers aan.
• Je ontwikkelt plannen met betrekking tot ICT en ICT-projecten.
• Je fungeert vanuit de eigen functie nadrukkelijk als cultuurdrager van Biesieklette.

Het profiel
• HBO/WO werk- en denkniveau met relevante opleidingsachtergrond.
• Aantoonbare kennis van modern financieel en ICT-beleid, inrichten en toepassen van eigentijdse planning & control cyclus en AO/IC methodieken.
• Ervaring met aanbestedingen is een pre.
• Ervaring en/of aantoonbare affiniteit met ICT.
• Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring.
• Affiniteit met mobiliteit het sociaal domein.

Arbeidsvoorwaarden
• De functiewaardering is vergelijkbaar met schaal 12 van de CAO Sociaal Werk.
• Mogelijkheid en ruimte voor persoonlijke groei.
• Flexibele werktijden met de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken.
• Een jaarcontract met de mogelijkheid tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Drifa Libari (HR Officer) via 070 – 3942211. Wil je direct solliciteren? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar personeelszaken@biesieklette.nl