Stichting Biesieklette zoekt een bestuurslid/penningmeester!

Wie zijn wij?
Stichting Biesieklette is enig aandeelhouder van Biesieklette Holding BV met onderliggende
werkmaatschappijen en wordt vertegenwoordigd door een bestuur. Het niet uitvoerend bestuur houdt
toezicht en heeft een adviesfunctie. De operationele bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de algemeen
directeur, die verantwoordelijk is voor het uitzetten van de beleidslijnen en de dagelijkse gang van zaken.
Het bestuur dient een breed spectrum van deskundigheden te omvatten om alle aspecten van het
functioneren van de Biesieklette te kunnen beoordelen.
Het bestuur bestaat uit 5 leden: een voorzitter, penningmeester en drie algemene bestuursleden.
Stichting Biesieklette is momenteel op zoek naar een penningmeester.

Wat doen wij?
Biesieklette heeft twee kerntaken: het beheer en de exploitatie van bewaakte fietsenstallingen, en het
begeleiden en coachen van de medewerkers in hun leerproces en ontwikkeling. Biesieklette werkt met een
grote groep medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Onze stallingenmedewerkers werken een bepaalde tijd bij Biesieklette. Zo worden ze in staat gesteld hun
talent en vaardigheden op de stallingen te ontwikkelen. Zij doen werkervaring op en wij begeleiden onze
medewerkers met als doel een baan in de reguliere arbeidsmarkt te vinden.

Wie zoeken wij?
Als bestuurslid van Stichting Biesieklette ben je een enthousiaste kracht op wie we kunnen rekenen en
betrokken is bij wat er gebeurt binnen Biesieklette. Daarbij heb je zicht op de stakeholders van de
organisatie. Wij zoeken iemand die zich met passie wil inzetten voor de doelen en missie van Biesieklette.
Van de penningmeester wordt verwacht kennis en ervaring te hebben op het gebied van financiën. Je bent
een ervaren financiële professional met ruime leidinggevende ervaring.
Wat bieden wij?
We bieden je een mooie positie binnen een bestuur met een missie! Een uitdagende rol in een organisatie
waarin veel interessante nieuwe ontwikkelingen spelen. Je verbindt je aan een maatschappelijke organisatie
zonder winstoogmerk met circa 125 medewerkers, werkzaam in Den Haag en 9 omliggende gemeenten in
de Randstad. De functie is onbezoldigd. De voor de functie gemaakte onkosten worden uiteraard vergoed,
met daarnaast een jaarlijkse belastingvrije vergoeding.

Wat ga je doen?
De penningmeester adviseert en ondersteunt het bestuur en de algemeen directeur. De penningmeester is
actief en goed voorbereid en neemt deel aan de bestuursvergaderingen. Hij of zij is medeverantwoordelijk
voor de genomen bestuursbesluiten en draagt deze naar buiten toe uit. De penningmeester houdt specifiek
toezicht op de financiën, fiscaliteiten en de administratieve organisatie van Biesieklette en adviseert de
bestuursleden over financiële beleidszaken, zoals rapportages en de begroting.

Verder
• Toezicht houden op het interne en externe beleid van Biesieklette;
• Deelname tijdens bestuursvergaderingen (ongeveer 5 keer per jaar).

Wat vinden wij belangrijk?
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
• Strategisch inzicht, overzicht en visie;

Interesse?
Heb je interesse in deze bestuursfunctie? Stuur je motivatiebrief en cv ter attentie van mevrouw K.E. de
Graaf via de mail naar: ke.degraaf@planet.nl .
Voor nadere informatie over de functie kun je bij haar terecht via 06-55725211 of ke.degraaf@planet.nl .