Onze missie op de voorpagina nader verklaard:

Het bieden van passende arbeid aan en het begeleiden van zoveel mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door het bedrijfsmatig exploiteren van stallingen en het aanbieden van aanverwante diensten en producten waar de mens centraal staat. Vanuit deze missie biedt Biesieklette, in nauw overleg met de deelnemende gemeente, maatwerk aan voor de begeleiding van het personeel op de stallingen. Veelal is de begeleiding erop gericht om de beheerder een nieuw perspectief te bieden op een reguliere baan waardoor de kandidaat niet langer aangewezen is op een sociale uitkering. Deze begeleiding kan op de volgende manieren aangeboden worden:

Observatieplek

Uitstroom instrument voor kandidaten, waarbij in een korte periode tijdens een werk setting geobserveerd wordt op competenties te weten: gedrag, kennis en kunde teneinde een passend vervolgtraject te kiezen. Duur één week.

Stageplaatsen Arbeidsritme en Observatie

Uitstroom instrument voor kandidaten, waarbij in een korte periode tijdens een werk setting geobserveerd wordt op competenties te weten: gedrag, kennis en kunde teneinde een passend vervolgtraject te kiezen maar waarbij arbeidsritme moet worden opgedaan. Duur drie maanden.

Arbeidsritme plaats en Intensieve coaching

Uitstroom instrument voor kandidaten, waarbij nog perspectief wordt gezien voor de reguliere arbeidsmarkt. Deze ARP wordt ingezet in combinatie met training/coaching . Daarbij ontvangt de kandidaat eerst een intensieve training in groepsverband in de geavanceerde instructie ruimte op het bedrijfsbureau en daarna een individueel coaching traject op de stalling. Desgewenst kan aanvullend een job-hunter worden ingezet. Duur drie tot negen maanden.

Semipermanente arbeidsplaats dagbesteding

Zinvolle dagbesteding voor kandidaten, die op grond van leeftijd en achtergrond een bijdrage op basis van wederkerigheid aan de samenleving leveren. Duur langer dan één jaar.

Biesieklette heeft een hoog percentage van de kandidaten die uitstromen naar een reguliere baan. Wilt u meer informatie over de unieke aanpak van Biesieklette? Neem dan contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.