Missie en Visie

Biesieklette is sinds de oprichting een sociaal-maatschappelijke onderneming. Onze bestaande en nieuwe
activiteiten moeten passen bij onze missie, zodat de organisatie herkenbaar blijft voor onze omgeving, onze
klanten, onze opdrachtgevers en onze medewerkers.

Missie:
‘Het bieden van passende arbeid aan en het begeleiden van zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt door het bedrijfsmatig exploiteren van fietsenstallingen en aanbieden van verwante diensten en
producten waar de mens centraal staat.’

Visie:
‘Mens en fiets, dat is waar het bij Biesieklette om draait. Wij beheren fietsenstallingen met bijbehorende
producten en diensten, zoals verhuur van fietsen en strandrolstoelen. Het bijzondere is dat dit werk wordt
gedaan door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We begeleiden onze medewerkers en
coachen hen in hun ontwikkeling. Zo doen zij opnieuw ervaring op met werken, ontwikkelen nieuwe
competenties en kunnen waar mogelijk doorstromen naar een reguliere baan.’

Jaarverslagen

In het jaarverslag blikt Biesieklette terug op het afgelopen jaar. Antwoorden op vragen als: ‘Welke stallingen werden er geopend?’ en ‘Hoeveel bezoekers waren er in het jaar?’ vindt u in onderstaande documenten terug.

Jaarverslagen van voorgaande jaren zijn op aanvraag verkrijgbaar.