Beleid op basis van fietsparkeerdata: less is more ?

‘Fietsparkeerdata is een hot item en de beschikbaarheid en kwaliteit ervan nemen toe. Maar meer data betekent niet per definitie beter beleid, zo stellen Ernst Bos (Monit) en Dieuwke Bloemsma (Biesieklette). Met een kleine hoeveelheid data kom je al een heel eind.’ Lees dit artikel gepubliceerd in vakblad MobiliteitsPlatform: “Beleid op basis van fietsparkeerdata: less is more?’