‘Het kan iederéén gebeuren’, een interview met Herman de Graaff van Biesieklette

Het is een prachtige zonnige dag als ik Herman op 13 juli ontmoet op het strand van Scheveningen. Herman is algemeen directeur, in loondienst, van Biesieklette. Ik heb hem voor het eerst ontmoet tijdens het in gebruik nemen van de nieuwe strandrolstoelen op 26 juni. Herman viel mij op door zijn enthousiasme en warme uitstraling. Hij was direct bereid tot een interview over positieve voorbeelden van werkgelegenheid voor mensen met een beperking.

Sinds 1993 werkt Herman voor Biesieklette dat eerst een werkgelegenheidsproject was en inmiddels uitgegroeid is tot een bedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk in loondienst werken. Biesieklette bestaat niet alleen in Den Haag, maar heeft ook vestigingen en projecten in de regio Delft, Pijnacker, Schiedam en Maassluis.

Herman begon zijn loopbaan bij de gemeente Den Haag, toen hij als Verkeerstechnicus ineens in het diepe gegooid werd als secretaris van een gemeentelijk overleg over verkeerszaken. Zo deed Herman ervaring op met de wereld van Vervoer en Ontwerp. Hij was betrokken bij de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking. In die hoedanigheid werkte hij onder andere aan blindengeleide routes. Al deze ervaringen kwamen Herman goed van pas toen hij bij Biesieklette solliciteerde. Hij spreekt namelijk twee talen, die van het bestuurlijke niveau en die van de werkvloer. De combinatie verkeer/vervoer werd verder uitgebouwd tot het Sociale Domein.

Herman beseft als geen ander dat het niet vanzelfsprekend is dat alles in het leven altijd op rolletjes gaat én dat iedereen talenten heeft. Vroeger kreeg hij te horen: ‘Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje’.
Bij Biesieklette is iedereen welkom en krijgt iedereen een kans. Wel met in achtneming van de gewenste kwaliteit van de bedrijfsvoering en 24/7 dienstverlening. Dat betekent dat iedereen roulerend alle diensten draait. Want het kan niet zo zijn dat één van de werknemers steeds op zaterdagavond vrij is en de ander niet. Tegelijkertijd krijgt iedere werknemer één privilege waar bij de planning rekening mee gehouden wordt, voor de ene persoon is dat naar de moskee kunnen gaan, voor de ander is het de voetbalclub. Herman staat voor het bieden van vrijheid binnen noodzakelijke kaders.

Via het Werkgevers Service Punt, het UWV en de Sociale Werkvoorziening komen nieuwe medewerkers bij Biesieklette terecht. Alle startende medewerkers krijgen een introductietraining, waarin de werkwijze van Biesieklette en de gewenste omgang met klanten aan bod komen. Deze gezamenlijke start is voor het groepsproces heel belangrijk. Bij Biesieklette krijgt iedereen een tijdelijk dienstverband, het gaat erom weer in het arbeidsritme te komen, een sociaal leven op te bouwen, op tijd te leren komen e.d. Tijdens het werk worden de medewerkers gecoacht en begeleid bij hun vervolgtraject op de arbeidsmarkt. Een communicatie- en een sollicitatietraining maken daar onderdeel vanuit.
‘Alles op een praktische manier, want de medewerkers houden meestal niet van dikke boeken en hebben een hekel aan schoolbanken gekregen’ zegt Herman. Dit betekent bijvoorbeeld dat de sollicitatietraining in een spelvorm wordt gegeven. Eén persoon is de directeur en de ander is de sollicitant. Na afloop bespreekt men gezamenlijk hoe het ging.

Biesieklette helpt met het vinden van werk, van het opstellen van een CV tot het begeleiden van een medewerker gedurende de eerste tijd bij de nieuwe werkgever. Als het niet mocht lukken dan biedt Biesieklette een vangnet, de werknemer kan terugkomen.

Herman noemt diverse voorbeelden van medewerkers die doorgestroomd zijn naar allerlei interessante banen, zo is een medewerker in dienst gekomen van een distributiebedrijf en nu werkzaam in de logistiek van postpakketten, een ander rangeert vliegtuigen op Luchthaven Schiphol of is verkeersregelaar of conciërge geworden op een school.

Herman is zeer positief over nieuwe vormen van dienstverlening zoals het openbare (invaliden-) toilet dat nu standaard bij Biesieklette aanwezig is en de mogelijkheid om strandrolstoelen te verhuren. Het is geweldig dat wij mensen de dag van hun leven kunnen bezorgen, hun blijdschap en dankbaarheid is hartverwarmend.

0 Foto strand

Op de foto van links naar rechts: 
Op de voorgrond Ferry Rouw en Kavita Parbhudayal, wethouder zorg, jeugd en volksgezondheid. 
Op de achtergrond Herman de Graaff, directeur Biesieklette en Wim Carabain, directeur Voorall. 

Voor de medewerkers van Biesieklette is het een grote bron van motivatie dat zij nuttig zijn voor de maatschappij, Herman merkt een sterk werkethos: ‘Mensen stijgen boven zichzelf uit. De mens is de belangrijkste factor in je bedrijf, het gaat niet alleen om winst maken’. Steeds meer zijn werkgevers bereid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, omdat zij mensen kansen willen bieden: ‘Werkgevers zetten mensen in de spotlights’.
Er zijn inmiddels ook positieve voorbeelden. Bijvoorbeeld in de horeca waar klanten het waarderen dat zij bediend worden door mensen met een beperking.

Herman ziet dat niets vanzelfsprekend is en dat niets altijd blijft, lobby blijft nodig. ‘Blijf altijd trouw aan je missie: mensen een kans geven, werken aan een tolerante samenleving, maatwerk bieden’.

Auteur: Tineke van Werven