St. Voorall overhandigt tandemfiets aan Biesieklette Scheveningen-Haven

Den Haag is weer een stukje toegankelijker voor mensen met een visuele beperking en mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen. Zij kunnen nu, in gezelschap van een begeleider, de stad ook verkennen op een tandem. Deze fiets, aangeschaft met het prijzengeld van de Onbeperkt070-prijs 2022, werd op 17 april 2023 officieel overhandigd aan Herman de Graaff van Biesieklette stalling Strandweg-Haven.

Ieder jaar organiseert Voorall, dé belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, in samenwerking met de gemeente Den Haag de Onbeperkt070-prijs. Met de prijsvraag beoogt Voorall de toegankelijkheid en inclusie in de stad verder te verbeteren.

Vorig jaar won het idee van Jos Remmerswaal, zelf visueel beperkt, de tweede prijs met het idee voor een uitleen van een tandemfiets in Den Haag. Met de tandemfiets kunnen mensen met een visuele beperking en anderen die niet in staat zijn zelfstandig te fietsen ook op pad.

Lees het hele artikel op de website van Stichting Voorall.

Binnenkort kunt u deze tandem reserveren op onze website.

Hieronder vindt u ook de rapportage gemaakt door Haagse Dingen.

Werkbezoek wethouder Anne Mulder van Den Haag

Vandaag (vrijdag 10 maart 2023) ontving Fabian Paf (directeur-bestuurder) en Herman de Graaff (directeur relaties) van Biesieklette wethouder Anne Mulder van de gemeente Den Haag op stalling Nobelstraat om kennis te maken en ervaringen en kennis uit te wisselen.

Zij spraken onder andere over het fiets parkeren in het centrum, winkelstraten, woonwijken en welke rol Biesieklette hierin in vervult.

Evi van Eerdt nieuwe Verandermanager

Vanaf februari is Evi van Eerdt bij ons werkzaam als verandermanager.

Wat komt ze dan precies doen? Allereerst om samen met het MT te kijken naar verschillende processen. Hoe kunnen we deze voor de toekomst (beter) vastleggen en borgen, maar ook moderniseren, efficiënter en effectiever inrichten.  Daarnaast gaat ze tijdelijk ondersteuning bieden, in de afwezigheid van de huidige manager, aan de afdeling Operations. Als laatste zal zij ook diverse projecten voor haar rekening nemen waaronder bijvoorbeeld de Dutch Grand Prix in Zandvoort.

Ik ben al jaren als manager bedrijfsvoering (financiën, ICT, HR en Facilitair) werkzaam waarin het vastleggen en verbeteren van processen dagelijks aan bod kwam. Graag werk ik samen met de collega’s die het uiteindelijk moeten gaan doen, want iedereen heeft een puzzelstukje van het proces in handen en weet daardoor veel beter waar de risico’s zijn maar ook de kansen.

Vanuit de opvoeding we zijn allemaal uniek en daarin verdiend iedereen een eerlijke kans, kies ik bewust voor werkgevers waar ik kan bijdragen aan de mens en/of maatschappij.

Ik ga dan ook graag de uitdaging aan om samen met de collega’s te werken aan een moderne en toekomstbestendige Biesieklette.

Donatie Turkije en Syrië

Turkije en Syrië zijn door meerdere krachtige aardbevingen getroffen deze maand. De bevingen hebben in beide landen voor duizenden slachtoffers gezorgd. Ook zijn duizenden huizen vernietigd waardoor veel mensen geen thuis meer hebben. Er wordt via verschillende instanties geld of spullen ingezameld voor de slachtoffers.

Biesieklette wil graag ook een steentje bijdragen en de slachtoffers helpen. Biesieklette heeft daarom namens alle werknemers van Biesieklette een donatie gedoneerd aan de Giro 555-actie.

De opbrengsten van een Giro 555-actie worden verdeeld over de hulporganisaties, zodat zij daarmee kunnen helpen in het rampgebied. Met de opbrengsten zorgt het Rode Kruis onder andere voor reddingsacties, medische hulp, warme maaltijden, voedsel, matrassen, dekens en tenten. Ook onderzoeken ze hoe ze mensen het beste de komende tijd kunnen helpen.

 

Ali en Jelle 25 jaar in dienst bij Biesieklette

Hoera Hoera! Ali & Jelle 25 jaar in dienst bij Biesieklette!

Een bijzonderdere gebeurtenis, een dubbele jubileum van twee medewerkers.

25 jaar geleden mocht Biesieklette de opdracht op zich nemen voor het beheer en exploitatie van onder andere de fietsenstallingen in Den Haag. Hierbij waren Ali en Jelle er al vanaf de eerste dag bij om de klant warm te mogen ontvangen en trouw toezicht te houden op de gestalde fietsen.

Voor 25 jaar trouwe dienst aan Biesieklette en aan alle klanten zijn Ali en Jelle in het zonnetje gezet.

Ali en Jelle gefeliciteerd met deze mijlpaal en bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren.

Els Develing nieuwe Manager Financiën en ICT

In oktober 2022 is Els Develing gestart als manager Financiën en ICT van Biesieklette. Els heeft in het verleden verschillende financiële functies bekleed bij o.a. de NS, RET en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Als geboren en getogen Haagse kom ik zo lang als ik me kan herinneren overal de stallingen van Biesieklette tegen, voor mij zijn ze een normaal onderdeel van het Haagse stadbeeld. Ik vind het een uitstekend initiatief om mensen via een zinvolle baan weer in contact met de arbeidsmarkt te brengen, juist het bedrijfsmatige exploiteren geeft een gevoel van zinvol zijn. Ik breng daarom graag mijn ervaring mee om mee te werken aan een moderne, efficiënt en toekomstbestendige Biesieklette.

Fabian Paf nieuwe Directeur-Bestuurder Biesieklette

Per heden is Fabian Paf actief als directeur-bestuurder van Biesieklette. Daar relatiebeheer, lobby en aanbestedingen steeds meer tijd en expertise vragen zal Herman de Graaff zich specialiseren en focussen op deze domeinen. De overige bedrijfsvoering, uitvoering en organisatieontwikkeling vallen nu onder de verantwoordelijkheid van Fabian Paf en is daarbij  aanspreekpunt voor collegae en stakeholders. Fabian neemt ervaringen mee op gebied van coaching, management, ondernemerschap, strategie en mensrelaties.

Voorheen was hij onder meer actief binnen de forensische GGZ, als ondernemer in teamontwikkeling, als docent toegepaste psychologie, als afdelingshoofd vrijwilligers van een natuurorganisatie en was/is hij actief in diverse bestuurlijke functies. “Ik ben met veel plezier begonnen aan deze rol binnen Biesieklette. Een organisatie die de domeinen mobiliteit, mens en leefomgeving bijeenbrengt op een pragmatische wijze die ertoe doet. De behoefte aan de faciliteiten en de manier van werken zal alleen maar toenemen. Daarbij geloof ik in mensen. Wat ze doen, wat ze kunnen en wat er nog te gebeuren staat. Ik zie dat met deze club mensen helemaal zitten.”

 

Dutch Grand Prix 2022

Stralend weer, goede sfeer en een supergaaf evenement de Dutch Grand Prix Zandvoort 2022!

Wat een feest om van dit evenement deel te zijn om een bijdrage te mogen leveren.

Voor het 2e jaar op rij was Biesieklette de organisator voor het beheer van de bewaakte fietsenstallingen. Tijdens het evenement van donderdag 1 september tot en met zondag 4 september hebben we gewerkt met een fantastisch team van beheerders en coördinatoren. In totaal waren er 7 fietsenstallingen de Red bull Ring, Yas Marina, Monza, Portimão, Bahrein, Baku en Miami. Voor naar schatting 40.000 bezoekers per dag.

In de avond heeft Biesieklette tevens de service verleend van het open slijpen van sloten en het oppompen van banden.

Bedankt Zandvoort!

Nieuw bestuurslid Jolanda Messerschmidt

Het bestuur van Biesieklette is versterkt met een nieuw bestuurslid Jolanda Messerschmidt-Otten in de functie van penningmeester. Jolanda brengt veel ervaring en kennis mee op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Het bestuur is blij met haar komst en we kijken uit naar een plezierige samenwerking.

Het bestuur bestaat per 1 juli 2022 uit Karin de Graaf (voorzitter), Wijnand Ybema (secretaris), Jolanda Messerschmidt (penningmeester), Peter Creemers (lid) en Bert van Swol (lid).

Rolverandering Herman de Graaff

Biesieklette opereert in een dynamische omgeving, waar goede relaties met bestaande en potentiële opdrachtgevers van groot belang zijn. Daarnaast worden opdrachten steeds meer in aanbestedingstrajecten gegund. Biesieklette besteedt steeds meer tijd aan deze trajecten en ze vragen om speciale focus, omdat de continuïteit van de organisatie er vanaf hangt. Om die reden heeft het Bestuur van Biesieklette gemeend dat een speciale functionaris moet worden aangesteld om relatiebeheer en aanbestedingen beter vorm te kunnen geven.

Herman de Graaff, de huidige algemeen directeur van Biesieklette, heeft aangegeven dat hij deze rol op zich wil nemen. Hij neemt daarmee afstand van de eindverantwoordelijke rol als algemeen directeur, die hij jarenlang met veel succes en plezier heeft vervuld. Biesieklette gaat daarom op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke bestuurder.

 

Interesse in deze nieuwe functie?

Kijk op onze website vacature;https://www.biesieklette.nl/vacatures/directeur-bestuurder/