Rolverandering Herman de Graaff

Biesieklette opereert in een dynamische omgeving, waar goede relaties met bestaande en potentiële opdrachtgevers van groot belang zijn. Daarnaast worden opdrachten steeds meer in aanbestedingstrajecten gegund. Biesieklette besteedt steeds meer tijd aan deze trajecten en ze vragen om speciale focus, omdat de continuïteit van de organisatie er vanaf hangt. Om die reden heeft het Bestuur van Biesieklette gemeend dat een speciale functionaris moet worden aangesteld om relatiebeheer en aanbestedingen beter vorm te kunnen geven.

Herman de Graaff, de huidige algemeen directeur van Biesieklette, heeft aangegeven dat hij deze rol op zich wil nemen. Hij neemt daarmee afstand van de eindverantwoordelijke rol als algemeen directeur, die hij jarenlang met veel succes en plezier heeft vervuld. Biesieklette gaat daarom op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke bestuurder.

 

Interesse in deze nieuwe functie?

Kijk op onze website vacature;https://www.biesieklette.nl/vacatures/directeur-bestuurder/